We Are BIG idea!

To Wy jesteście BIG idea! Wszystkie nasze działania są inspirowane Wami, istniejemy dla Was i dzięki Wam.
Poznajmy się, napiszcie nam o swoich pomysłach, artystach których chcielibyście zobaczyć w Polsce. Twórzcie z nami BIG idea - Let's do it BIG!

info@big-idea.eu

Regulamin

BIG idea

Akredytacje są przyznawane i wydawane dziennikarzom i innym przedstawicielom mediów, zainteresowanym uzyskiwaniem i przekazywaniem informacji dotyczących wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez BIG idea.

DLA KOGO AKREDYTACJA?

 • Akredytacja jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.
 • Akredytacje są przyznawane nieodpłatnie na podstawie wniosków akredytacyjnych on-line. 
 • Akredytacje są wydawane przede wszystkim aktywnym zawodowo dziennikarzom i przedstawicielom mediów oraz oficjalnym serwisom internetowym. 
 • Przedstawiciel mediów powinien okazać ważną legitymację prasową, zaświadczenie o współpracy z redakcją lub przykładowe publikacje, których jest autorem.
 • Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko i wyłącznie osobiście, w jednym z punktów akredytacyjnych.
 • W trakcie imprezy akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
 • Akredytacja upoważnia do wejścia na teren wydarzeń wyraźnie wskazanych na blankiecie akredytacyjnym.
 • Akredytowani przedstawiciele mediów mogą przebywać na terenie imprezy tylko w terminach i godzinach otwarcia imprezy.
 • Fotografowanie, filmowanie  wymaga uprzedniej zgody organizatora. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu imprezy zostanie wydane polecenie ich wstrzymania. Zabronione jest prowadzenie przez przedstawicieli mediów  jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych jak również działań niezgodnych  z obowiązującymi przepisami prawa.

KORZYŚCI Z POSIADANIA AKREDYTACJI

 • Dostęp do materiałów prasowych związanych z organizowanymi wydarzeniami.
 • Dostęp do internetu na terenie organizowanego wydarzenia.
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktów z artystami oraz w udostępnieniu informacji dotyczących organizowanych wydarzeń.
 • Pomoc przy rezerwacji miejsca hotelowego.
Zgłoś się po akredytacje